Hệ thống xử lý bụi kim loại cho cho các nhà máy cơ khí

Hệ thống xử lý bụi kim loại cho cho các nhà máy cơ khí

Hệ thống xử lý bụi kim loại cho cho các nhà máy cơ khí

Hệ thống xử lý bụi kim loại là hệ thống hút lọc bụi công nghiệp được thiết kế đặc biệt để xử lý các loại bụi kim loại phát sinh trong môi trường sản xuất.

Đặc điểm của bụi kim loại là loại bụi mịn, khô, không kết dính, có kích thước nhỏ. Để thu hồi và xử lý được loại bụi kim loại này cần lựa chọn thiết bị lọc bụi phù hợp để xử lý hóa lý của dạng bụi kim loại.

Hệ thống xử lý bụi kim loại cho cho các nhà máy cơ khí
Hệ thống xử lý bụi kim loại cho cho các nhà máy cơ khí

Vai trò hệ thống xử lý bụi kim loại để hạn chế ôi nhiễm khí thải

Người ta thường sử dụng thiết bị lọc bụi dạng Cyclone để xử lý bụi kim loại.

Ưu điểm của thiết bị lọc dạng Cyclone:

– Không có phần chuyển động.

– Có thể làm việc ở nhiệt độ cao (500 độ C)

– Trở lực hầu như cố định và không lớn (250-1500N/m2)

– Làm việc tốt ở áp suất cao

– Hiệu suất cao

– Hiệu quả không phụ thuộc vào nồng độ bụi

Hệ thống xử lý bụi kim loại cho cho các nhà máy cơ khí
Hệ thống xử lý bụi kim loại cho cho các nhà máy cơ khí

Ứng dụng hệ thống xử lý bụi kim loại

Hệ thống xử lý bụi khắc phục tình trạng ô nhiễm trong các nhà xưởng, các ngành công nghiệp kim loại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *