Giới thiệu chung về công tác thi công lắp đặt Hệ thống ống thông gió

Giới thiệu chung về công tác thi công lắp đặt Hệ thống ống thông gió

Quy trình lắp đặt Hệ thống ống thông gió được áp dụng cho mọi công trình

Căn cứ vào bản vẽ thi công và các trình duyệt vật tư được chấp thuận, công tác lắp đặt Hệ thống ống thông gió được thực hiện theo trình tự như sau:

Định vị tuyến ống theo bản vẽ thi công được duyệt và lắp đặt ty treo, giá đỡ.

Vận chuyển ống gió và phụ kiện đến khu vực thi công.

Kiểm tra quy cách ống gió và phụ kiện.

Cách nhiệt ống gió, lắp đặt hệ thống thông gió phụ kiện (ngoại trừ các đường ống không có yêu cầu cách nhiệt).

Kiểm tra, vệ sinh ống gió.

Lắp đặt ống gió trên giá đỡ theo đúng bản vẽ thi công.

Kết nối các ống gió với nhau.

Kiểm tra, thử nghiệm độ kín theo tiêu chuẩn yêu cầu.

Bọc cách nhiệt các mối nối (ngoại trừ các đường ống không có yêu cầu cách nhiệt).

Vệ sinh hệ thống đường ống sau lắp đặt.

Chỉnh giá ngay ngắn, cắt ty treo thừa.

Hoàn thiện công tác lắp đặt về thẩm mỹ, vệ sinh.

Hoàn chỉnh về nhãn mác trên hệ thống cho đúng yêu cầu.

Nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt.

Các bước cơ bản cần phải nắm rõ khi thiết kế hệ thống ống gió:

Thứ nhất tính lưu lượng gió cần phải cấp và hút là bao nhiêu để lựa chọn quạt thông gió cho nhà xưởng phù hợp nhất.

Thứ hai là vẽ sơ đồ hệ thống ống gió, bố trí các vị trí lắp đặt phù hợp. Nếu như không gian lắp đặt hệ thống ống gió hệ thống thông gió tầng hầm không đủ lớn thì có thể tăng kích thước của các cửa gió lên, đừng lên cố gắng bố trí nhiều cửa trên đường ống thông gió.

Ở tầng hầm thì người ta thường dùng quạt thông gió tầng hầm với mục đích giảm bớt lượng khí ô nhiễm.

Các yêu cầu khác cần thiết trong việc lắp đặt Hệ thống thông gió

Bố trí Hệ thống thông gió mềm hợp lý, gọn. Cung cấp các cửa thăm cho các vị trí cần thiết để dễ dàng vận hành, bảo trì bảo dưỡng. Bố trí các ống gió chạy song song nhau hoặc là song song với kết cấu xây dựng của các tòa nhà.

Không gian lắp đặt: cần cung cấp không gian trống tối thiểu cho các lớp cách nhiệt ống gió như sau: 25 mm cho các ống gió gần kề, 25 mm cho các cạnh mặt bít với các ống gió khác và với sàn nhà … 50 mm cho các ống gió và các máng cáp điện và 150 mm cho các ống gió và mặt đất, bên dưới sàn treo.

https://hutlocbui.com/quy-trinh-thi-cong-lap-dat-he-thong-thong-gio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *